Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Casale Monferrato we Włoszech

„Lessons for present, lessons for Future"

W dniach 23 – 27 luty we Włoskiej miejscowości Casale Monferrato, w ramach międzynarodowego projektu Erazmus + ,,Lessons for present, lessons for Future" odbyło się spotkanie uczestników projektu.

Wzięły w nim udział takze dwie nauczycielki reprezentujące Gimnazjum nr 9 im. J. Pawła II w Sosnowcu – Joanna Janas – Sajdak, która jest koordynatorem projektu oraz Urszula Durnaś. Panie spotkały się z partnerami projektu w szkole Istituto Superiore Statale Leardi. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych państw, biorących udział w projekcie, takich jak: Finlandia, Litwa, Włochy, Słowacja, Grecja, Turcja i Hiszpania. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie przygotowanych biografii, które posłużą jako materiał źródłowy do planu lekcji dotyczącego Ruchu Oporu.
- W dniu 24.02.2015 uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać wykładu profesora Favretto „Charakterystyczne cechy ruchu oporu w Casale i regionie Monferrato". Następnie, po wspaniałym powitaniu przygotowanym przez uczniów szkoły Leardi uczestnicy zapoznani zostali z prezentacją o włoskim systemie oświaty oraz o powodach przedwczesnego opuszczania szkoły i metodach zapobiegania temu zjawisku. Następnie wszyscy nauczyciele obejrzeli prezentacje i wysłuchali sprawozdań poszczególnych krajów z dotychczasowych efektów pracy grup projektowych. Zarówno prezentacje, jak i wykłady odbywały się w języku angielskim. W środę, 25 lutego, uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów pani Ziruolo (dyrektor Historycznego Instytutu Ruchu Oporu) „Ruch oporu we Włoszech" z uwzględnieniem tematyki kobiet w ruchu oporu oraz pana Bonelii „Obozy koncentracyjne we Włoszech". Dzień trzeci był poświęcony sprawom organizacyjnym projektu: ustalone zostały dokładne terminy kolejnych spotkań, ich tematyka oraz zakres przygotowań wszystkich grup projektowych do najbliższego spotkania w Polsce, w Sosnowcu. – relacjonuje uczestniczka spotkania, Urszula Durnaś.
Podczas wizyty nie zabrakło także czasu na zwiedzanie miejscowości Casale, w której znajduje się wiele ciekawych zabytków, m.in.: Synagoga, Muzeum Żydowskie oraz Katedra. Uczestnicy zwiedzili także miejsca związane z II Wojną Światową.
Gościnność gospodarzy z pewnością sprzyjała nawiązaniu międzynarodowych kontaktów.
- Wszyscy uczestnicy uznali spotkanie we Włoszech za bardzo owocne, a wnioski do przyszłej pracy określono jako niezwykle konstruktywne. – podsumowuje Urszula Durnaś.

wochy gim nr 9

Na zdjęciu: wszyscy nauczyciele podczas zwiedzania Casale Monferrato