Rozmowa o duszy

Czym jest dusza?
W piątek, 20 lutego w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska CKZiU w Sosnowcu odbyło się spotkanie dotyczące duszy.


Wśród zaproszonym gości znaleźli się m. in.: ks. dr Bernard Kozłowski z Wydziału Teologii UŚ, dr Aleksander Bańka z Instytutu Filozofii UŚ, młodzież Technikum nr 6 oraz uczniowie Gimnazjum nr 16. Zebrani dyskutowali na temat duszy i możliwości zdefiniowania tego pojęcia. Określaną ją jako element duchowy, który pozwala nam żyć odmiennym życiem niż zwierzęta i rośliny. Podczas rozważań rozmówcy nawiązywali do filozoficznych aspektów istnienia duszy. Młodzież bardzo chętnie zadawała pytania prowadzącym, zwłaszcza, że poruszany problem trudno wyjaśnić jednoznacznie. Spotkanie zostało przygotowane przez polonistkę Technikum nr 6 w CKZiU, mgr Bożenę Fulas.

dusza