Deutsch Wagen

Projekt edukacyjny
29 stycznia do sosnowieckiego Gimnazjum nr 1 dotarł Deutsch Wagen. Jest to projekt edukacyjny, polegający na przeprowadzaniu warsztatów językowych w szkołach.

Lektorzy do placówki przyjeżdżają oznaczonych logo „Deutch Wagen Tour" samochodach w celu prezentowania młodzieży nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka oraz w formie gier i zabaw przedstawiają informacje o Niemczech. Uczestnicy warsztatów językowych w Gimnazjum nr 1, poznawali najpierw nazwy miesięcy i utrwalali je w trakcie opowiadanej historii, podczas której należało wykazać się refleksem i znajomością słów - ćwiczonych we wcześniejszych zabawach. Następnie spotkanie zamieniło się w festiwal barw – poprzez falowanie chusty animacyjnej. Zabawa z chustą była okazją do zapoznania się z nazwami kolorów: „blau, rot, grün, orange, gelb, violett". Dużo emocji wzbudził też konkurs z piłką. Należało nie tylko wykazać się sprawnością, ale także umiejętnością pracy w grupie i znajomością słów: „oben", „unten", „links" oraz „rechts". W następnej części uczniowie zapoznawali się ze słownictwem niemieckim związanym tematycznie z zimą za pomocą plakatów. Nowe słówka takie jak „der Schneemann" czy „Schlitten fahren" i „Schlittschuh laufen" były ćwiczone w kilku animacjach językowych i przypomniały o zbliżających się wówczas feriach.
Gimnazjaliści mieli dobrą okazję przekonać się, że nauka nie musi być nudna, lecz w ciekawy sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Deutsch Wagen