Turniej Szachowy z okazji Sosnowieckich Dni Seniora rozegrany

Zwycięzcą turnieju został ZBIGNIEW DYMECKI
13 września w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu, przy ul. Jedności 7 rozegrano Turniej Szachowy z okazji Sosnowieckich Dni Seniora.

ds szachy2


W kategorii Szkół Podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce - Sebastian Latos (SP 13)
II miejsce - Dominik Chrząścik (SP 13)
III miejsce - Dawid Kmiecik (z SP 13)
IV miejsce - Alan Brola (SP 13)
V miejsce - Szymon Kwapień (SP 13)
VI miejsce - Jan Michoń (z SP 13).
Najlepsza czwórka z tej kategorii została nagrodzona dyplomami i nagrodami rzeczowymi.


Wyniki zawodów w kat. OPEN przedstawiają się następująco:
I miejsce – Zbigniew Dymecki
II miejsce – Wiesław Kowal
III miejsce – Sylwester Strzyż
IV miejsce – Andrzej Siwiec
V miejsce - Bogdan Dziewanowski
VI miejsce – Władysław Seweryn
VII miejsce – Sebastian Latos
VIII miejsce –Mariusz Gubała
IX miejsce – Dominik Chrząścik
X miejsce – Dawid Kmiecik
XI miejsce – Alan Brola
XII miejsce – Stefan Gajos
XIII miejsce - Szymon Kwapień
XIV miejsce – Jan Michoń
Dodatkowe podziękowania organizatorzy kierują dla Pana Artura Nieradzika, który ufundował nagrody dla najlepszych szachistów w kategorii Szkół Podstawowych. Turniej odbywał się w ramach Sosnowieckich Dni Seniora. Organizatorem turnieju byli: Rada Seniorów w Sosnowcu, Dyrekcja SP nr 13 w Sosnowcu oraz UKS Dwójka Sosnowiec. Turniej zaszczycili swoją obecnością: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Sosnowiec, Sabina Stanek oraz Dyrektor SP nr 13 w Sosnowcu – mgr Mariusz Musiał.
Turniej zorganizowała Sekretarz Rady Seniorów Miasta Sosnowca - Urszula Kaczmarczyk , Radne Rady Seniorów Miasta Sosnowca: Halina Podgórska oraz Halina Michalska oraz Sędzia Zawodów – mgr Adrian Eliasz (instruktor szachowy z SP nr 13 i UKS Dwójka Sosnowiec). Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych tego typu zawodach organizowanych przez Radę Seniorów, UKS Dwójka Sosnowiec i SP nr 13 w Sosnowcu!