Barbarzyńca w ogrodzie a wolność sztuki

XX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne
Sosnowieckie Spotkania Artystyczne, organizowane od dwudziestu lat, skupiają artystów związanych z miastem i regionem.

bwo1

Arkadiusz Ławrywianiec, Wizja 2, fotografia


Integrują lokalne środowisko oraz promują młodych twórców. Miejscem 20. edycji był czeski Krumlov. Motywem przewodnim, inspirującym uczestników, stał się zbiór esejów Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca w ogrodzie". Wybór miejsca był nieprzypadkowy. Zabytkowe, kiedyś prowincjonalne miasto, w którym na początku XX wieku gościł „skandalizujący" artysta – Egon Schiele i został zmuszony do jego opuszczenia przez lokalną społeczność, świetnie korespondowało z przesłaniem zawartym w esejach Herberta, odnoszącym się do wolności artysty w tworzeniu, ale także prawa odbiorcy do wolności w percepcji sztuki. Ekspozycja w Pałacu Schoena, pod tytułem zapożyczonym od Herberta, pokazuje prace 25 artystów, uczestników spotkań, zarówno tych z ugruntowaną pozycją: Małgorzaty Dajewskiej, Ewy Zawadzkiej, Zbigniewa Blukacza, Wojciecha Prażmowskiego, a także młodych, będących na początku drogi twórczej. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich stało się motto Sosnowieckich Spotkań Artystycznych i oniryczny Krumlov. Wystawa kończąca obchody Roku Awangardy, będzie udostępniona zwiedzającym od 11 stycznia do 28 lutego w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu.

bwo2

Beata Mendrek, Linia życia, tryptyk cz.III, fotografia

bwo3

Małgorzata Dajewska, Arkady. Krajobraz i absynt, obiekt szklany

bwo4

Zbigniew Blukacz, inspirowane wierszem 'Zobacz' Z. Herberta, olej, płótno, 170x235 cm, 2017 01