W Pałacu Schoena… odkrywają kobiety

Wystawa "Być Kobietą" potrwa od 7 września do 29 października
Kobieta w wielorakich rolach: jako ozdoba salonu, matrona, strażniczka domowego ogniska, filar domu i gospodarstwa oraz jako muza artystów: Wojciecha Fangora, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Alfonsa Karpińskiego.

byc kobiet 1

Władysław Skoczylas. Portret kobiety.


Taki obraz kobiety, o wielu twarzach, niejednym imieniu i skrywanych tajemnicach, zostanie zaprezentowany podczas wystawy zatytułowanej „Być kobietą", której wernisaż odbędzie się 7 września w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. W szerokim kontekście kulturowym i społecznym wystawa przedstawia obraz Polki w okresie od XIX wieku do współczesności. Eks-pozycja jest próbą pokazania roli, jaką Polki odegrały w dziejach naszego kraju, historii emancypacji, walki o pozycję i równe traktowanie. Prezentowane dzieła sztuki przedstawiają kobiety w ważnych momentach historycznych i czasach kryzysu. Ekspozycja jest podzielona na kilka bloków tematycznych: „W buduarze i salonie", „Muzy i modelki", „Trudny wybór" (mię-dzy pracą a rodziną), „Macierzyństwo", „Od służącej do businesswoman", „O równe prawa i godność". Pokazuje też działalność artystyczną i zawodową oraz dylematy, wynikające z wy-boru pomiędzy rodziną i macierzyństwem a zawodowym spełnieniem. Ilustrują to prace m.in. Olgi Boznańskiej, Zofii Stryjeńskiej, Teresy Roszkowskiej czy Anieli Pająkówny. Podkreśla też społeczny i zawodowy awans kobiet na przykładzie dzieł Joanny Helander, Jadwigi Maziar-skiej, Janiny Kraupe, Ewy Zawadzkiej. Interesujące uzupełnienie wystawy stanowią damskie ubiory z różnych epok, ilustrujące, poprzez modę, przemiany obyczajowe i społeczne. Poza tym uczestnicy wernisażu będą mogli zobaczyć również obrazy m.in. Władysława Skoczylasa, Jana Cybisa, Rafała Malczewskiego, Artura Grottgera, Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyżew-skiego i Leopolda Horowitza.
Na wystawie udało się zgromadzić aż 190 dzieł sztuki oraz innych eksponatów, które zostały wypożyczone z dziesięciu polskich muzeów i od osób prywatnych.
Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.00, a wystawa potrwa do 29 października.

byc kobiet 2

Olga Boznańska. Kobieta z małym chłopcem.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:
21 września, godz. 17.00: „Muzy sławnych artystów" - wykład
28 września, godz. 17.00: „Metamorfozy" - spotkanie z wizażystką firmy „Douglas"
5 października, godz. 17.00: „Dopasowane" - warsztaty stylizacji ubioru Joanny Czupryniak
12 października, godz. 17.00: „Nieprzeciętne". Wybitne Polki na przestrzeni dziejów - wykład
19 października, godz. 17.00: „Od Wenus z Willendorfu do Anji Rubik. Kanony urody " - wykład