Rozwiązania krzyżówek

 

REGULAMIN ODBIORU NAGRÓD

(kliknij,aby powiększyć)

REGULAMIN ODBIORU NAGROD www

 

Informacje i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych dla potrzeb organizowanych konkursów

1. Administratorem danych osobowych jest Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza SCW sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe przeprowadzenie procedury wyłonienia zwycięzców konkursu.

3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu.

4. Osobie, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania swoich danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.